น้ำปั่น_โต้ลม^^ http://ayumi-aumza.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=22-07-2012&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=22-07-2012&group=4&gblog=10 http://ayumi-aumza.bloggang.com/rss <![CDATA[หายไปนานมากตอนนี้มะเร็งหาย(นาน)แล้ว มาอัปเดตกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=22-07-2012&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=22-07-2012&group=4&gblog=10 Sun, 22 Jul 2012 0:03:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=03-05-2009&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=03-05-2009&group=4&gblog=9 http://ayumi-aumza.bloggang.com/rss <![CDATA[หลังให้คีโม ผ่านมาเกือบ 2 ปี //]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=03-05-2009&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=03-05-2009&group=4&gblog=9 Sun, 03 May 2009 12:35:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=24-02-2009&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=24-02-2009&group=4&gblog=8 http://ayumi-aumza.bloggang.com/rss <![CDATA[อัพเดท ที่หยุด คีโม มา 1 ปีเต็มๆ + ขอโืทษหลายคนค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=24-02-2009&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=24-02-2009&group=4&gblog=8 Tue, 24 Feb 2009 0:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=15-07-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=15-07-2008&group=4&gblog=7 http://ayumi-aumza.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุดกับมะเร็งมา ครึ่งปี ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=15-07-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=15-07-2008&group=4&gblog=7 Tue, 15 Jul 2008 19:18:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=13-05-2008&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=13-05-2008&group=4&gblog=6 http://ayumi-aumza.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำคีโม มะเร็งหายแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=13-05-2008&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=13-05-2008&group=4&gblog=6 Tue, 13 May 2008 19:44:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=23-04-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=23-04-2008&group=4&gblog=5 http://ayumi-aumza.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้คีโมครั้งแรก (มะเร็ง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=23-04-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=23-04-2008&group=4&gblog=5 Wed, 23 Apr 2008 14:15:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=22-04-2008&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=22-04-2008&group=4&gblog=4 http://ayumi-aumza.bloggang.com/rss <![CDATA[นี้หรือคือ"มะเร็ง"ภาค3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=22-04-2008&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=22-04-2008&group=4&gblog=4 Tue, 22 Apr 2008 15:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=21-04-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=21-04-2008&group=4&gblog=3 http://ayumi-aumza.bloggang.com/rss <![CDATA[นี้หรือคือ"มะเร็ง"ภาค 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=21-04-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=21-04-2008&group=4&gblog=3 Mon, 21 Apr 2008 13:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=20-04-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=20-04-2008&group=4&gblog=2 http://ayumi-aumza.bloggang.com/rss <![CDATA[นี้หรือคือ "มะเร็ง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=20-04-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=20-04-2008&group=4&gblog=2 Sun, 20 Apr 2008 13:37:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=20-04-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=20-04-2008&group=4&gblog=1 http://ayumi-aumza.bloggang.com/rss <![CDATA[เกริ่นนก่อนและกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=20-04-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=20-04-2008&group=4&gblog=1 Sun, 20 Apr 2008 13:28:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=20-04-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=20-04-2008&group=3&gblog=2 http://ayumi-aumza.bloggang.com/rss <![CDATA[Guest_BooK]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=20-04-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=20-04-2008&group=3&gblog=2 Sun, 20 Apr 2008 18:00:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=17-04-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=17-04-2008&group=3&gblog=1 http://ayumi-aumza.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเดิมเจ้าคร๊า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=17-04-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ayumi-aumza&month=17-04-2008&group=3&gblog=1 Thu, 17 Apr 2008 17:16:53 +0700